top of page

WIST JE DAT?

Het ziekte verzuim voor 2/3 van je medewerkers is te wijten aan psychische klachten waar onder ongewenste omgangsvormen?

Als er meer dan 50 mensen bij je werkzaam zijn (inclusief vrijwilligers, nul-uren contracten, etc.) je verplicht een procedure moet inrichten m.b.t. integriteitsschendingen?

Bedrijven volgens de Arbowet verplicht zijn om hun medewerkers te beschermen tegen psychosociale arbeidsbelasting?

Een milieudelict een integriteitsschending is?

Je niet meteen een officiële melding hoeft te maken als je een gesprek met ons wilt. 

Het aantal meldingen van online pesten bij het thuiswerken tijdens corona zijn verdubbeld?

Indirect contact weigeren of vermijden in de top 10 van pesten valt?

Valse geruchten verspreiden in de top 5 van pesten valt?

Slachtoffers vaak denken dat hun situatie niet ernstig genoeg is of bang zijn dat ze de situatie overdrijven terwijl ze zich wel ongemakkelijk voelen?

Dat er misverstanden over de rol van vertrouwenspersonen bestaan omdat slachtoffers denken: "als ik die stap zet, wordt er meteen actie ondernomen richting de dader en dat wil ik niet". Terwijl een vertrouwenspersoon alleen faciliteert en pas actie onderneemt als jij dat wilt?

Intern ongewenst gedrag de op één na belangrijkste risicofactor voor een arbeidsongeval met verzuim. Alleen het verrichten van gevaarlijk werk staat hoger?

Je een factsheet van 'de nationale enquete arbeidsomstandigheden' over ongewenste omgangsvormen hier kunt downloaden?

bottom of page