top of page

WAT DOET
DE VERTROUWENS
PERSOON?

En wat betekent ongewenste omgangsvormen en integriteitsschending?

WANNEER KUN JE BIJ EEN VERTROUWENSPERSOON TERECHT?

 

De vertrouwenspersoon biedt ruimte aan een melder het verhaal te doen in het geval van ongewenste omgangsvormen en integriteitsschendingen. Samen bespreken we of je als melder wel of geen stappen neemt (dit kunnen informele en formele stappen zijn). De melder houdt hierbij zelf de regie.

In onderstaand filmpje van het Ministerie van Sociale Zaken & Welzijn staat een toelichting op de rol van de vertrouwenspersoon:

ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN EN INTEGRITEITSSCHENDINGEN

Soms is het onderscheid moeilijk te maken, maar het blijft ongewenst.

ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN

'Ongewenste omgangsvormen' is alles in de omgang op de werkvloer, onderlinge communicatie en de wijze van leidinggeven, dat als ongewenst of kwetsend wordt ervaren en tot doel of gevolg heeft dat een medewerker zich niet langer veilig voelt op de werkplek. Het is dus alle grensoverschrijdende gedrag dat er voor zorgt dat je je niet veilig voelt op je werkplek. De meest bekende vormen van ongewenste omgangsvormen zijn (seksuele) intimidatie, (digitaal) pesten en negeren. Deze vormen kunnen direct en duidelijk zijn, maar ook indirect en verhuld.

Vormen van ongewenste omgangsvormen:

 • seksuele intimidatie

 • intimidatie door machtsmisbruik

 • agressie en geweld

 • pesten (roddelen, negeren, krenken, geruchten verspreiden, achter de rug om praten, etc.)

 • discriminatie

 • ongewenste gebruik e-mail, internet en sociale media

 • niet opvolgen van procedures en/of werkafspraken

 • gebruiken (en gevolgen van) alcohol en drugs op de werkvloer

INTEGRITEITSCHENDINGEN

Integriteitsschendingen zijn incidenten waarbij personen de normen en waarden van uw organisatie schenden en zich dus niet houden aan algemeen geldende gedragsregels. De meeste bekende vormen van 'integriteitsschendingen' zijn fraude, omkoping/corruptie en diefstal. Vaak hebben mensen moeite met het melden of bespreekbaar maken en hopen dat het wel ophoudt of een ander er wat van zegt. De een kan (door omstandigheden) niet of heeft moeite om iets aan te pakken, de ander houdt niet van klikken/verraden en weer een ander vindt het 'zijn taak' niet. 

Vormen van integriteitsschendingen:

 • cyber insecurity

 • fraude

 • omkoping/corruptie

 • favoritisme/cliëntelisme (oneigenlijke bevoordeling), vriendjes politiek

 • diefstal/verduistering

 • ongeoorloofde nevenactiviteiten

 • aannemen/vragen van geschenken, uitnodigingen, et cetera

 • ongeoorloofde financiële belangen

 • misbruik legitimatie bewijs

 • lekken en misbruik van informatie

 • raadplegen uit vertrouwelijke registers

 • verlies, diefstal en aan derden verstrekken van vertrouwelijke informatie

 • meineed

 • valsheid in geschrifte

 • misbruik van bevoegdheden

 • et cetera

 

Schuldig zijn aan ongewenste omgangsvormen en integriteitsschendingen is erg. Als de consequenties voor gedupeerden groot zijn, is wegkijken net zo erg.

 

Melden is geen klikspaangedrag maar draagt bij een veilige en betrouwbare werkomgeving en samenleving. 

MEER WETEN OVER DE TAKEN VAN DE VERTROUWENSPERSOON?

Klik hier  als je meer wilt over de taken van de vertrouwenspersoon of over de inhoud van de ongewenste omgangsvormen en integriteitsschendingen.

 

Neem met ons contact op als je hier meer over deze onderwerpen wilt weten of wilt sparren.

OngewensteOmgangsvormen
bottom of page