top of page

TOELICHTING TAKEN

'Iedereen heeft recht op een veilige en rechtvaardige werkomgeving'. 

De vertrouwenspersoon biedt ruimte aan een melder (degene die iets wil bespreken over integriteit of ongewenste omgangsvormen) om het verhaal te doen en helpt het management om een veilige en betrouwbare werkomgeving in te richten.

DE BELANGRIJKSTE TAKEN VAN DE VERTROUWENSPERSOON VOOR:

DE MELDER 

 • Eerste opvang verzorgen van werknemers die zijn lastiggevallen en die hulp en advies nodig hebben,

 • Onderzoeken of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is,

 • Het slachtoffer informeren over andere oplossingsmogelijkheden, zoals klachtenprocedures,

 • Het slachtoffer desgewenst begeleiden, als deze werknemer de zaak aan de orde wil stellen bij een klachtencommissie of de leiding van een onderneming,

 • Doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties, bijvoorbeeld een mediator,

 • Voorlichting geven over de aanpak van ongewenst gedrag,

 • Leidinggevenden en management adviseren en ondersteunen bij het voorkomen van ongewenst gedrag,

 • Meldingen van ongewenst gedrag registreren.

Samen bespreken we of je als melder wel of geen stappen neemt (dit kunnen informele en formele stappen zijn). De melder houdt hierbij zelf de regie.

HET MANAGEMENT

 • Richten

  • Bepalen van het te voeren beleid 

  • Bepalen van de van toepasselijke processen (o.b.v. best practices)

 • Inrichten:

  • Voorlichten medewerkers en management

  • Implementeren van het beleid

 • Verrichten:

  • Jaarlijkse verslaggeving

  • Sparren/evalueren van gevoerde beleid

 

GEHEIMHOUDINGSPLICHT
Een vertrouwenspersoon gaat altijd vertrouwelijk om met de informatie van werknemers. Want hij/zij heeft een geheimhoudingsplicht.

ONGEWENSTE OMGANGVORMEN

Onder 'Ongewenste omgangsvormen' gaat over alles in de omgang op de werkvloer, onderlinge communicatie en de wijze van leidinggeven, dat als ongewenst of kwetsend wordt ervaren en tot doel of gevolg heeft dat een medewerker zich niet langer veilig voelt op de werkplek. Het is dus alle grensoverschrijdende gedrag dat er voor zorgt dat je je niet veilig voelt op je werkplek. De meest bekende vormen van ongewenste omgangsvormen zijn (seksuele) intimidatie, (digitaal) pesten en negeren. Deze vormen kunnen direct en duidelijk zijn, maar ook indirect en verhuld.

INTEGRITEITSCHENDINGEN

De meeste bekende vormen van 'integriteitsschendingen' zijn fraude, omkoping/corruptie en diefstal. Vaak hebben mensen moeite met het melden of bespreekbaar maken en hopen dat het wel ophoudt of een ander er wat van zegt. De een kan (door omstandigheden) niet of heeft moeite om iets aan te pakken, de ander houdt niet van klikken/verraden en weer een ander vindt het 'zijn taak' niet. 

 

De vraag die je bij beide kunt stellen is: wat is erger wegkijken of zelf meedoen?

Uiteindelijk raakt het namelijk iedereen.  

 

Neem met ons contact op als je hier meer over deze onderwerpen wilt weten of wilt sparren.

bottom of page